OIP Rzeszów

 Nasz adres

 Adresy oddziałów

 Kierownictwo

Zgłoszenia wypadków

do PIP

Informacje prasowe

Rzecznik prasowy informuje

Informacje

Aktualności

Sprawozdania

Dla pracodawcy

Porady prawne

Jak uzyskać poradę prawną?

Porady drogą elektroniczną

Ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

Praca

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Wypadki

2013

ogółem badanych

94

w tym:

 

śmiertelnych

9

ciężkich

45

lekkich

11

zbiorowych 6

Wypadki, które już sie wydarzyły

Pobierz

Formularz zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy

Wzory dokumentów
dla pracodawców

Kontakt

kancelaria@rzeszow.pip.gov.pl

 

Okręgowe Inspektoraty Pracy

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

Strona w przebudowie

 

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z późn. zm.) informujemy, że serwis internetowy Państwowej Inspekcji Pracy wykorzystuje tzw. cookies. W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowiednie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Państwowej Inspekcji Pracy (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy).
Dowiedz się więcej o polityce prywatności.

Aktualne kampanie i szkolenia

Archiwum >>

Wydarzenia

XV Festiwal Kwiatów w Albigowej

Już po raz piętnasty w Albigowej odbył się Festiwal Kwiatów, podczas którego pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowa zorganizowali stoisko promocyjno – informacyjne.

Szkolenia dla rzemieślników

W maju oraz w czerwcu br. w ramach współpracy z Izbą Rzemieślniczą w Rzeszowie zorganizowano szkolenia dla przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie. Spotkania  odbyły się w  Cechach Rzemiosł Różnych w Mielcu i  Przemyślu i uczestniczyło w nich ogółem ok. 30 przedsiębiorców.

Spotkania ze  studentami  podkarpackich uczelni

Ponad 120 studentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Sanoku i Krośnie uczestniczyło w maju br. w seminariach zorganizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie  wspólnie z  Oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle.

Obradowała Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Rzeszowie

W dniu 30 czerwca 2014 r. odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, działającej przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Rzeszowie.

Dni otwartych drzwi

29 czerwca 2014 roku podczas „Dni Otwartych Drzwi – Boguchwała 2014” połączonych z XVI Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, zorganizowali stoisko promocyjno -  informacyjne, na którym przeprowadzono konkurs dla rolników pn. „Zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych"

Piękna i bezpieczna zagroda

W czerwcu 2014r. wspólnie z pracownikami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przeprowadzono wizytacje gospodarstw z gminy Łańcut, które zgłosiły się do konkursu „Piękna i bezpieczna zagroda”.

Bezpieczeństwo pracy w lasach

W ramach realizacji programu informacyjnego dla zakładów usług leśnych w dniu 24 czerwca br. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie zostało zorganizowane seminarium poświęcone bezpieczeństwu pracy podczas wykonywania prac związanych z pozyskiwaniem drewna.

Warsztaty edukacyjne

W dniu 6 czerwca br. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie odbyły się warsztaty dla pracodawców, którzy zadeklarowali udział w programie prewencyjnym „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa w małych zakładach pracy”.

Konferencja poświęcona bezpieczeństwu i zdrowiu pracujących

15 maja br. Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie wspólnie z  Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy oraz Państwową Inspekcją Sanitarną w Rzeszowie zorganizował konferencję  pod tytułem  „Zarządzanie zdrowiem pracujących w aspekcie profilaktyki chorób zawodowych i wypadków przy pracy”.

Nauczyciele w programie „Kultura bezpieczeństwa”

W dniu 29 kwietnia br. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie odbyło się szkolenie dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z terenu Podkarpacia, którzy wyrazili chęć   udziału w programie „Kultura bezpieczeństwa”.

Konkurs plastyczny dla dzieci - rozstrzygnięty!

Uczennice z Podkarpacia podbijają Stolicę!

W kwietniu 2014 r. po raz czwarty rozstrzygnięto Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, którego celem jest promowanie zasad ochrony życia i zdrowia dzieci na terenach wiejskich, szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy rolniczej oraz kształtowanie pozytywnych zachowań dzieci w czasie ich zabaw w gospodarstwie rolnym.

Piknik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Jarosławiu

W dniu 29.04. 2014 r., już po raz szósty Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jarosławiu zorganizowało Piknik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla niepełnosprawnych pracowników zatrudnionych w agendach Koła.

Targi Pracy

W kwietniu br. pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie uczestniczyli w Targach Pracy, zorganizowanych przez kilka instytucji, a to:  Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy wspólnie z Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Przemyślu.

Nauczyciele w programie „Kultura bezpieczeństwa”

W dniu 29 kwietnia br. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie odbyło się szkolenie dla nauczycieli szkół ponad gimnazjalnych z terenu Podkarpacia.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE PRACY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

W dniu 8 kwietnia 2014 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbył się finał ogólnopolskiego konkursu wiedzy „Poznaj swoje prawa pracy”.

Wizyty w podkarpackich szkołach

W marcu br. w ramach programu informacyjno-prewencyjnego „Kultura Bezpieczeństwa” przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie uczestniczyli w spotkaniach z młodzieżą w Zespole Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie.

Konkurs wiedzy 2014...

3 kwietnia 2014r. w siedzibie  Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie odbył się etap regionalny XIV  Konkursu Wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośle w celu nauki zawodu.

Targi pracy

W marcu br. przedstawiciele Sekcji Prewencji i Promocji uczestniczyli dwukrotnie w Targach Pracy przygotowanych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Podkarpackie Targi Budownictwa

W dniu 20.03.2013 r. w trakcie Podkarpackich Targów Budownictwa, Wyposażenia Wnętrz i Ogrodów EXPO DOM Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie zorganizował stoisko promocyjne Państwowej Inspekcji Pracy.

Spotkanie z laureatem programu "ZDOBĄDŹ DYPLOM PIP 2012"

W dniu 5 marca 2014 roku w siedzibie OIP w Rzeszowie odbyło się uroczyste spotkanie laureatów programu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP 2012”.

Szkolenia dla rolników

W pierwszym kwartale 2014r. w ramach realizacji programu informacyjno-prewencyjnego „SZANUJ ŻYCIE! – bezpieczna praca w rolnictwie” zostały zorganizowane w Klęczanach, Korniaktowie Południowym, Soninie i Albigowej szkolenia dla rolników

Inspektorzy w podkarpackich szkołach.

W lutym br. w ramach realizacji programu informacyjno-prewencyjnego „Kultura Bezpieczeństwa” inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie uczestniczyli w spotkaniach z młodzieżą w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy oraz  zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle.

Etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” rozstrzygnięty

W dniu 15 stycznia 2014 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie odbył się etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”

 

Archiwum wiadomości >>

Działalność prewencyjna
OIP Rzeszów:

Zanim podejmiesz pracę

Prewencja w budownictwie

Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie

Zarządzanie BHP - Prewencja wypadkowa

Wymagania minimalne bhp dla maszyn i urządzeń użytkowanych w produkcji przemysłowej

Kultura Bezpieczeństwa

Szanuj życie - Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym

Ograniczenie zagrożeń powodujących potknięcia i poślizgnięcia w miejscu pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem hurtowym, ze szczególnym uwzględnieniem magazynów

Zdobądź Dyplom PIP

Program informacyjny dla zakładów usług leśnych

Konkursy PIP

Osoby zainteresowane udziałem w w/w programach prewencyjnych proszone są o zgłaszanie się osobiste w siedzibie okręgu lub telefonicznie do Barbary Czarnek nr tel. 17 71 72 015.

Archiwum >>

www.pip.gov.pl

 

 

Kampanie

Dla pracodawcy 

 

Ostatnia modyfikacja: 31 lipca 2014

© Okręgowy Inspektorat w Rzeszowie